Účetnictví

průběžné vedení účetnictví

zpracování přiznání k DPH včetně souvisejících hlášení

sestavení roční uzávěrky včetně daňového přiznání

zastupování v daňových řízeních před FÚ

zpětná rekonstrukce účetnictví

zpracování hlášení pro statistický úřad

přiznání k silniční dani