U všech služeb, u kterých je to možné, zabezpečujeme podání úřadům elektronickou formou bez nutnosti podpisu klientů