Ostatní služby

zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí

zpracování přiznání k dani z nabytí majetku

zpracování přiznání k dani dědické a darovací

zabezpečení odkladu podání daňových přiznání do června příslušného roku

poradenská činnost v daňové a účetní problematice

zabezpečení služeb auditora u spolupracující auditorské kanceláře

zprostředkování právních služeb u spolupracující advokátní kanceláře